Kodu > Uudised > Tööstusuudised

Kui palju te teate kiu kadumisest?

2022-04-07

Kiudoptilise paigalduse puhul on kiudoptiliste linkide täpne mõõtmine ja arvutamine väga olulised sammud võrgu terviklikkuse kontrollimiseks ja võrgu jõudluse tagamiseks.Optiline kiud põhjustab valguse neeldumise ja hajumise tõttu ilmset signaalikadu (st kiu kadu), mis mõjutab optilise edastusvõrgu töökindlust.


Kiudude kadumise tüüp

Optilise kiu kadu nimetatakse ka optiliseks sumbumiseks, mis viitab optilise kao suurusele optilise kiu saate- ja vastuvõtuotsa vahel. Kiudude kadu on palju põhjuseid, näiteks valgusenergia neeldumine/hajumine kiudmaterjali poolt, paindekadu, konnektori kadu jne.


Kokkuvõttes on kiudude kadumisel kaks peamist põhjust: sisemised tegurid (st kiu omased omadused) ja välised tegurid (st põhjustatud kiu ebaõigest tööst). Seetõttu võib kiudude kadu jagada sisemise kiu kadu ja välise kiu kadu. Kiu sisemine kadu on kiudmaterjali olemuslik kadu, mis hõlmab peamiselt neeldumiskadu, dispersioonikadu ja hajumiskadu, mis on põhjustatud struktuuridefektidest; mittesisemine kiudude kadu hõlmab peamiselt splaissimise kadu, konnektori kadu ja paindekadu.


Optilise kiu kadu standard

Telekommunikatsioonitööstuse liit (TIA) ja elektroonikatööstuse liit (EIA) koostasid ühiselt EIA/TIA standardi, mis määrab kindlaks optiliste kaablite ja pistikute jõudlus- ja edastusnõuded ning on nüüdseks kiudoptilise tööstuses laialdaselt aktsepteeritud ja kasutusel. EIA/TIA standard selgitab, et maksimaalne sumbumine on kiu kadude mõõtmisel üks olulisemaid parameetreid. Tegelikult on maksimaalne sumbumine optilise kaabli sumbumiskoefitsient dB/km. Alloleval joonisel on näidatud EIA/TIA-568 standardi eri tüüpi optiliste kaablite maksimaalne sumbumine.